مددکاری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مددکاری

مدیریت واحد مددکاری

اطلاعات مددجویان ،اقلام و وجوه اهدایی به نیازمندان در سیستم ثبت میگردد و همواره شما می توانید گزارش های حرفه ای و خروجی های استاندارد مورد نیاز را به راحتی از سیستم دریافت نمایید

نرم افزار مدیریت واحد مددکاری موسسات خیریه
مدیریت ارسال تاج گل برای مراسم ها

تاج گل و استند

درخواست تاج گل و استند مراسم در سامانه ثبت می شود و شما می توانید برنامه ریزی کنید که در زمان و مکان تعیین شده توسط مشترک ، تحویل دهید و بعد از اتمام مراسم آن را بازگردانید

صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه

تعرفه استفاده از سرویس مددکاری مرسا

تعداد مددجویانهزینه ماهانه (تومان)
۱۰۰رایگان
۲۰۰۱۷,۰۰۰
۳۰۰۳۴,۰۰۰
۴۰۰۵۱,۰۰۰
۵۰۰۶۸,۰۰۰
۶۰۰۸۵,۰۰۰
۷۰۰۱۰۲,۰۰۰
۸۰۰۱۱۹,۰۰۰
۹۰۰۱۳۶,۰۰۰
۱,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰
۲,۰۰۰۱۸۷,۰۰۰
۳,۰۰۰۲۰۴,۰۰۰
۴,۰۰۰۲۲۱,۰۰۰
۵,۰۰۰۲۳۸,۰۰۰
۶,۰۰۰۲۵۵,۰۰۰
۷,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰
۸,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰
۹,۰۰۰۳۰۶,۰۰۰
۱۰,۰۰۰۳۲۳,۰۰۰
۱۱,۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰
۱۳,۰۰۰۳۷۴,۰۰۰
۱۴,۰۰۰۳۹۱,۰۰۰
۱۵,۰۰۰۴۰۸,۰۰۰

فهرست