مرکز آموزش

در این صفحه میتوانید تمامی آموزش های مربوط یه سامانه خدمات مشترکین ( سیستم مدیریت خیریه) را مطالعه فرمایید.

لازم به ذکر است این آموزش ها به محض بروزرسانی های سیستم، آپدیت خواهند شد.

فهرست