چگونه شروع کنم؟

شروع
null
ورود به سرویس مرسا
شما با کد موسسه به عنوان عضوی از خانواده مرسا شناخته می شوید. با استفاده از کد موسسه، شماره تماس همراه و کلمه عبور می توانید از طریق لینک زیر وارد سرویس مرسا شوید.

ورود به سرویس مرسا
آموزش ورود به سرویس مرسا
اگر کد موسسه دریافت نکرده اید، اینجا کلیک کنید

منابع انسانی
null
پرسنل
شما پس از ورود به نرم افزار مرسا، اولین کاری که میبایست انجام دهید ثبت کارمندان و پرسنل
خیریه و تعیین سطح دسترسی
هرکدام از آنها میباشد. در اینجا میتوانید کار با بخش منابع انسانی را به
صورت کامل ملاحظه کنید.

آموزش کار با بخش منابع انسانی
سطح دسترسی

مشارکتهای مردمی
null
مشترکین

مشارکت های مردمی یکی از نرم افزار های این سرویس میباشد. که شامل شش بخش اصلی
مشترکین، تخصیص، گروه، قبض، نمودار و گزارش میباشد.
این بخش مربوط به آموزش بخش مشترکین میباشد

افزایش مشترک
فهرست مشترکین
ویرایش مشترک
فهرست پیشرفته مشترکین

null
گروه
گروه بندی یا مسیر بندی مشترکین به شما کمک میکند تا وقتی عامل(تخلیه گر) برای تخلیه به
آدرس های مشترکین مراجعه میکند بصورت تفکیک شده آدرس های مدنظر را هماهنگ و برای او
ارسال کنید. این کار تاثیر بسیار زیادی در سرعت دریافت وجوه و افزایش راندمان کار دارد.

آموزش کار با بخش گروه

null
تخصیص
تخصیص شامل برنامه ریزی و تقسیم بندی مشترکین بین همکاران داخل موسسه(متصدی)
و عاملین جمع آوری وجوهات نقدی و غیرنقدی(تخلیه گر) به منظور هماهنگی با مشترک
و مراجعه به آدرس وی جهت دریافت نیکوکاری ایشان میباشد.
در این بخش به آموزش تخصیص، پنل متصدی و عامل میباشد.

ثبت تخصیص
فهرست تخصیص
پنل متصدی
متصدی پیشرفته
مراجعه عامل

null
رسید
همواره ثبت رسید و نگه داری رسیدها در موسسات خیریه جز مشکلات بوده است. سرویس
نرم افزاری مرسا
در این مورد نیز به کمک شما آمده تا بتوانید به بهترین شکل ممکن وجوه و کالاهای دریافتی از نیکوکاران خود را ثبت و مدیریت کنید.

ثبت رسید
فهرست قبوض
ویرایش رسید
فهرست پیشرفته

null
گزارش
در سرویس مرسا گزارشاتی در هر قسمت وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. هر یک از این گزارشات دارای توضیحات کلی و جزئی با نمودارها و جداول آماری است که جهت مدیریت بهتر، میزان رشد و روند پرسنل را مشخص میکند.

آموزش بخش گزارش

null
نمودار
این قسمت از سرویس مرسا دارای اطلاعات حائز اهمیتی جهت مشاهده روند کار پرسنل میباشد. به نحوه کار، ساعات کاری مفید و جزئیات متناسب با نوع کار پرسنل است.

آموزش کار با بخش نمودار

مددکاری
null
مددجو
شما برای ثبت مشخصات پرونده مددجویان خود و خدماتی که به آنها ارائه داده اید از این بخش استفاده
می نمایید.

افزایش مددجو
فهرست مددجویان
ویرایش مددجو

null
استعلام
زمانی که شما با چند خیریه هم گروه باشید، به عنوان مثال در یک شهر و یا زنجیره ای از خیریه ها میتوانید از این بخش برای استعلام مددجو و خدماتی که از دیگر خیریه ها دریافت کرده است، استفاده نمایید.

استعلام مددجو

 

null
گزارش
وقتی شما اطلاعات کاملی از مددجویان خود در سرویس مرسا ثبت نمایید این بخش گزارشات حرفه ای برای مدیریت بهتر در اختیار شما قرار میدهد.

گزارشات مددجویی

نقشه
null
نقشه
همواره در سرویس های نرم افزاری یکی از برجسته ترین امکانات، استفاده از مکان نما و نقشه ها میباشد.مرسا نیز در این امر پیشروترین نرم افزار مدیریت امور خیریه میباشد که نقشه های تفکیک شده بر اساس مشترکین، عاملین سطح شهر و مددجویان دارد.

آموزش استفاده از نقشه

نرم افزار اندروید مرسا
null
اپلیکیشن عامل(تخلیه گر) مرسا
با نصب نرم افزار اندروید، که در سایت www.mersaa.ir  موجود است، ثبت کمک های خیرین و خدمات دهی به مددجویان به راحتی قابل ثبت میباشد.

آموزش استفاده از اپلیکیشن مرسا

فهرست